Wróæ do mapy ¶wiata.

Zapomniany Klan
                             Mapka by Tiwaz
                [g]-----[h]        lokacje by Iwar
                |\  
                | \  [6]
                | \  |  [7]         
                |  \ [5] /
                |  \ | / 
                |   \ | /
                |   \|/
                [f]-----[1]--[2]
                   u/ |  |
                  [4] |  |
                    [0] [3]    [a]-[b]
                    |   d\    |  |
                    |    [8]---[9]-[c]
                    |       |  |
                    |       [d]-[e]
                    |
                 Nowe Darkhaven

U - wejscie go gory z [1]
D - wejscie na dol z [3]

0 - wejscie do zapomnianego klanu (Vilnakir)
1 - przedsionek          [up do 4]
2 - arena (makieta klanowa)
3 - pozostalosci po warsztacie (syn zbrojmistrza)
4 - zagruzowana kapliczka (znachorka)
5 - opuszczona komnata (grupa mlodziezy)6 - sala obrad
6 - Sala obrad
7 - stajnie
8 - slad po zbrojowni
9 - piwnice -\
a - piwnice  \
b - piwnice  \
c - piwnice  / = labirynt z 6 lokacji
d - piwnice  /
e - piwnice -/
f - dormitorium
g - jadalnia
h - barWróæ do mapy ¶wiata.

Powrót