Wróæ do mapy ¶wiata.


          Czarna Puszcza
           v    v
           |    |
   [Y]-[Z]-[a]   [0]-[1]--[2]             N
   |    |    |    |              |
   [X]   [b]-[c]-[d]   [3]-[4]-[5]        W-+-E
   |    |    |    |    |          |
 [V]-[W]-[=]-["]   [e]-[f]--[g]   [6]-[7]       S
 |    |  |    |    |    |  |
 [U] [%]-[*] [:]-[?]-[>]   [h]-[i]-[j] [8]      created by G O R I S
 |  |    |    |    |    |  |      opisy lokacji Iwar
 [T]-[S]-[$]-[#]   [<]-[^]--[(]-[+]-[k]-[9]        Nowa mapa
   |    |   /     |    |  \
   [R]   [!]--[_]     [)]   [l]  [A]
   |    |  |     / \   |   |
   |    |  |     /  \   |   |
   |    |  |    /   \  |   |
 [P]-[Q]-[y]-[z] [}]-[{]-[.]   [n]-[m]  [B]
 |    |    |    |    |  |  /
 [O]   [x]-[w]--[v]   [r]-[p]-[o] [D]-[C]
 |    |    |    |  |    |
 [N]-[M]-[L]   [u]-[t]-[s] [q]   [E]
 /     \     |    |   /
Dwor nad  [K]--[J]--[I]-[H]-[G]-[F]
Mantara   |         |
     Deszczowa     Brokilon
      dolina

Legenda :
0 - Sciezka w lesie
1 - Pod przewroconym drzewem
2 - Sciezka w lesie
3 - Podmokla sciezka
4 - Drozka przy czarnym jeziorze
5 - Podmokla sciezka
6 - Podmokla sciezka
7 - Krawedz puszczy
8 - Krawedz puszczy
9 - Krawedz podmoklego lasu
A - Sciezka na wysokim brzegu
B - Brzeg podmoklego lasu
C - Sciezka na krawedzi lasu
D - Sciezka na krawedzi podmoklego lasu
E - Sciezka na brzegu lasu
F - Sciezka nad rzeka
G - Sciezka na krawedzi lasu
H - Sciezka na skraju lasu
I - Sciezka na skraju lasu
J - Sciezka na skraju lasu
K - Sciezka na krawedzi lasu
L - Sciezka na krawedzi lasu
M - Krawedz lasu
N - Na gorze
O - Sciezka na gorke
P - Na skraju lasu
Q - Krawedz jeziora ze szlamem
R - W gestym szlamie
S - W smierdzacym szlamie
T - W szlamie
U - W szlamie
V - Tuz przy jeziorze szlamu
W - W szlamie
X - Przy ciemnej wodzie
Y - Zakret w lesie
Z - Zarosnieta sciezka
a - Podmokla sciezka
b - Podmokla sciezka
c - Sciezka przez las
d - Sciezka w lesie
e - Sciezka w lesie
f - Zarosnieta sciezka
g - Gliniasta sciezka
h - Gliniasta sciezka
i - Nad czarnym jeziorem
j - Podmokla sciezka
k - Podmokle skrzyzowanie
l - Podmokla sciezka
m - Podmokla sciezka
n - Bagno
o - Krawedz bagna
p - Tuz przy bagnie
q - Sciezka przez las
r - Bagno
s - Bagno
t - Bagno
u - Bagno
v - Bagno
w - Krawedz bagna
x - Sciezka przez las
y - Sciezka przez las
z - Krawedz bagna
! - Podmokla sciezka
# - Podmokla sciezka
$ - W gestym szlamie
% - W szlamie
* - W gestym szlamie
= - W smierdzacym szlamie
" - Podmokla sciezka
: - Podmokla sciezka
? - W glogach
> - Sciezka w lesie
< - Krawedz bagna
^ - Bagno
{ - Bagno
} - Bagno
( - Gliniasta sciezka
) - Bagno
_ - Krawedz bagna
+ - Gliniasta sciezka
. - BagnoWróæ do mapy ¶wiata.

Powrót