Wróæ do mapy ¶wiata.


Cech Kartografow:
Uwaga: symbole '-|<^>o' sluza do
pokazania przejsc pomiedzy lokacjami.

    l<o<o<o
  j-i ^ o o o
   | v ^ ^ ^
 h-g-f-k-k-k-k
   |
 e-d-b-c         Lokacje by Gytfryd
   |
   a
   |
   v
 Darkhaven

a - Wejscie do Cechu Kartografow     b - Glowny Hall Cechu Kartografow
c - Pokoj z notami o krainkach      d - Korytarz do kawiarenki
e - Kawiarenka w Cechu Kartografow    f - Skrzyzowanie korytarzy w Cechu
g - Sklep z opisami krain         h - Izba pisarzy
i - Waski korytarz            j - Gabinet Mistrza Kartografow
k - Sklep z mapami krain         l - Izba kreslarskaWróæ do mapy ¶wiata.

Powrót