News
Pomoc
Zasady
Świat
Gracze
Klany
Teksty
» Logi
Nieśmiertelni


Autoryzacja:
Zmień wygląd:
Zielona Wieża
Popups by overLIB!
The PHP Group
MySQL AB
Valid HTML 4.01!

25.07.07 Poprawki we flagach pułapek


#RESETS - gdzie zakładać przedmioty

Przedmioty można założyć na:

 1. light = 0
 2. finger1 (left)
 3. finger2 (right)
 4. neck1
 5. neck2
 6. body
 7. head
 8. legs
 9. feet
 10. hands
 11. arms
 12. shield
 13. about
 14. waist
 15. wrist1 (left)
 16. wrist2 (right)
 17. wield
 18. hold
 19. dual_wield
 20. ears
 21. eyes
 22. missile_wield
 23. clan
 24. god
 25. medal
 26. tool
 27. back
 28. face
 29. ankle1
 30. ankle2
 31. ass

#RESETS - stan drzwi

Drzwi mogą być:

 1. otwarte - zdjęte flagi closed, locked, bashed, jammed
 2. zamknięte - ustawia closed (dla searchable dodatkowo secret), zdejmuje locked, bashed, jammed
 3. zakluczone - ustawia closed i locked (dla searchable dodatkowo secret), zdejmuje bashed, jammed

#RESETS - typy pułapek

Typy pułapek:

2x wartość nazwa opis
0 1 poison gas
1 2 poison dart
2 4 poison needle
3 8 poison dagger
4 16 poison arrow
5 32 blindness gas
6 64 sleeping gas
7 128 flame
8 256 explosion
9 512 acid spray
10 1024 electric shock
11 2048 blade
12 4096 sex change


#RESETS - flagi pułapek

Flagi opisują sytuacje, kiedy działają pułapki. Flaga room lub obj jest właściwie konieczna, choć jeśli jej się nie poda, mud uzna że chodzi o room, jeśli poda się obie, uzna że chodzi o obiekt. Jeśli obiekt dostanie flagę przeznaczoną dla roomu (np. south), nic złego się nie stanie, po prostu pułapka taka nie zareaguje.

2x wartość nazwa room/obj opis
0 1 room room pułapka na lokacji
1 2 obj obj pułapka na obiekcie
2 4 enter room przy wejściu do lokacji (przed entry_progiem)
3 8 leave
nie uwzględniona
4 16 open obj przy otwarciu pojemnika
5 32 close obj przy zamknięciu pojemnika
6 64 get obj przy wzięciu obiektu lub z obiektu
7 128 put obj przy wkładaniu do obiektu
8 256 pick room, obj przy operacjach wytrychem (wymaga podania flagi określającej kierunek, jeśli w lokacji)
9 512 unlock room, obj przy otwieraniu kluczem obiektu lub drzwi w lokacji, również przy czarze knock (dla lokacji wymaga podania flagi określającej kierunek)
10 1024 north room jeśli występują same, to przy triggerach open/close kierunek w lokacjach, również uruchamianych przez dźwignie
11 2048 south
12 4096 east
13 8192 west
14 16384 up
15 32768 down
16 65536 examine obj przy examine, po exa_progu
17 131072 northeast room jak dla poprzednich kierunków
18 262144 northwest
19 524288 southeast
20 1048576 southwest

#REPAIRS - typ

W jaki sposób mob naprawia przedmioty:

 1. fix - naprawa
 2. recharge - naładowanie

#SPECIALS - typy specfunkcji

Rodzaje funkcji specjalnych to:

 • spec_breath_any
 • spec_breath_acid
 • spec_breath_fire
 • spec_breath_frost
 • spec_breath_gas
 • spec_breath_lightning
 • spec_cast_adept - kapłanka
 • spec_cast_cleric
 • spec_cast_mage
 • spec_cast_undead
 • spec_executioner - ściga złodziei i morderców, wzywa strażników
 • spec_fido - niszczy ciała
 • spec_guard - ściga złodziei i morderców
 • spec_janitor - zbiera śmieci
 • spec_mayor - obchodzi miasto, otwiera bramy
 • spec_poison
 • spec_thief
 • spec_questmaster
 • spec_libraryman
 • spec_guard_captain - wzmocniony strażnik, wzywa kolejnych strażników
 • spec_taxpayment

Powrót

Powrót 

Privacy policy

Style by Graveir :: Oprawa graficzna by Blackrain ::
PHP & MySQL by Aman & Graveir :: 2005 :: Keryn 2006-2007 :: Araadan 2007-2013