News
Pomoc
Zasady
Świat
Gracze
Klany
Teksty
» Logi
Nieśmiertelni


Autoryzacja:
Zmień wygląd:
Zielona Wieża
Popups by overLIB!
The PHP Group
MySQL AB
Valid HTML 4.01!

Opisy lokacji


21.12.2016 Dodano flagi questowe: nodig - dla lokacji; nokillquest - dla moba


07.01.13 Dodane dodatkowe sektory drogowe - trail oraz route


5.11.07 Dodane dodatkowe sektory wodne - ze słoną wodą


#ROOMS - flagi

Lokacji można nadać kilka flag - po prostu dodaje się ich wartości. Taki typ flag nazywa się bitwektorami. Rozszerzony bitwektor wstawia się do pliku w ten sposób: BV1&BV2 czyli np. jeśli lokacja ma być bezpieczna i ma w niej nie działać fly, piszemy 1024&16
Pod cygtestem używa się nazw flag.

2x wartość nazwa opis
0 1 dark jest tu ciemno nawet w dzień
1 2 death po wejściu tutaj gracz ginie (DT)
2 4 nomob nie wchodzą tu moby (poza scharmowanymi i petami)
3 8 indoors gracz nie dostaje tu komunikatów o pogodzie
4 16 lawful nieużywane
5 32 neutral nieużywane
6 64 chaotic nieużywane
7 128 nomagic nie można tu używać magii
8 256 tunnel nie można tu postawić home
9 512 private wchodzą tu tylko dwie osoby (liczą się również moby)
10 1024 safe nie da się tu walczyć
11 2048 solitary wchodzi tu tylko jedna osoba (liczą się również moby)
12 4096 petshop sklep ze zwierzakami (moby do kupienia muszą być umieszczone w lokacji o vnum większym o 1)
13 8192 norecall nie da się tu zrobić recall
14 16384 donation nieużywane - blokuje get all oraz home
15 32768 nodropall nie da się tu zrobić drop all
16 65536 silence nie daje się tu mówić (na kanałach, przez say i przez emote)
17 131072 logspeech wszystko, co mówią tu gracze, jest logowane
18 262144 nodrop nie da się tu zrobić drop
19 524288 clanstoreroom magazyn klanowy, nie używać
20 1048576 nosummon stąd nie da się zostać przywołanym
21 2097152 noastral nie działają tu czary transportujące (prócz recall)
22 4194304 teleport konieczna by zadziałał automatyczny teleport
23 8388608 teleshowdesc przy teleporcie pokazuje opis docelowej lokacji
24 16777216 nofloor nie ma tu podłogi, bez fly gracz spada w dół
25 33554432 map w opisie pojawia się automagicznie mapka okolicy
26 67108864 noquest nie da się dostać questa w to miejsce
27 134217728 nomissile nieużywane
28 268435456 nomap jeśli krainka ma flagę map, to tutaj mapka się nie pokaże
29 536870912 crypt wampirom nawet w dzień nie spadają punkty krwi
30 1073741824 prototype gracz opuszczający tu grę po ponownym wejściu pojawi się u kata
31 2147483648 noquit nie da się tu opuścić gry
Flagi rozszerzone na 2 BV:
0 1 _tracked_ w krainkach nieużywane
1 2 quiz nieużywane
2 4 library nieużywane
3 8 nosupplicate nie działa tu supplicate
4 16 nofly nie działa tu fly
5 32 light jest tu zawsze jasno
6 64 vnumstoreroom magazyn
7 128 deathgas pułapka z gazem
8 256 lawless tu jest dozwolony prawie pełny pkilling
9 512 vehicle nieużywane
10 1024 nowhere nie można tu zrobić where, hunt i track
11 2048 nofavor nie da się tu zyskać favor (stracić można)
12 4096 nolocate nie można zlokalizować (czarem locate object) przedmiotu, który się tu znajduje
13 8192 nochannels nie da się tu używać kanałów
14 16384 temple tu można się pobrać
15 32768 nodig tu nie można kopać

#ROOMS - typ terenu

Od terenu zależy koszt poruszania się w pktach MV, a także parę innych rzeczy (np. możliwość utonięcia). Możliwe typy terenu (w cygteście używa się angielskich nazw):

 1. inside = 0 - wnętrza - %
 2. city - ulice miasta - #
 3. field - pole - \
 4. forest - las - @
 5. hills - wzgórza - ^
 6. mountain - góra - ^
 7. water_swim - woda, w której da się pływać (słodka) - ~
 8. water_noswim - woda, w której można pływać łódką (słodka) - ~
 9. underwater - pod wodą (w jeziorze, rzece) - ~
 10. air - w powietrzu - :
 11. desert - pustynia - -
 12. dunno - nie wiadomo co - ?
 13. oceanfloor - dno (rzeki, jeziora - wbrew nazwie) - #
 14. underground - pod ziemią - _
 15. cemetery - cmentarz - +
 16. road - droga - =
 17. jungle - dżungla - \
 18. volcano - wulkan - o
 19. iceland - lodowiec - $
 20. cliff - klif
 21. swamp - bagno - !
 22. tundra - *
 23. prairie - preria - "
 24. dune - diuna, piaszczysta wydma - ^
 25. garden - ogród - *
 26. treetop - gałęzie drzewa - @
 27. cave - jaskinia - _
 28. bridge - most, taras - =
 29. sea_swim - woda, w której da się pływać (słona) - ~
 30. sea_noswim - woda, w której można pływać łódką (słona) - ~
 31. abyss - morska toń - ~
 32. seafloor - dno morza - #
 33. route - leœna droga - =
 34. trail - górski szlak - =

#ROOMS - kierunki

Kierunki na mudzie:

 1. north = 0
 2. east
 3. south
 4. west
 5. up
 6. down
 7. northeast
 8. northwest
 9. southeast
 10. southwest
 11. somewhere

#ROOMS - typy drzwi

Możliwe typy drzwi/przejść:

2x wartość nazwa opis
0 1 isdoor istnieją drzwi
1 2 closed jeśli drzwi istnieją, to są zamknięte
2 4 locked jeśli drzwi istnieją i są zamknięte, to są zamknięte na klucz
3 8 secret jeśli drzwi istnieją i są zamknięte, to nie można ich wykryć odbijając się od ściany, nie można też pisać np. open s, tylko pełną nazwę drzwi (ale close s już działa)
4 16 swim
5 32 pickproof jeśli drzwi istnieją, to są odporne na pick lock
6 64 fly gracz musi mieć fly by tędy przejść
7 128 climb
8 256 dig jeśli drzwi istnieją i są zamknięte, to przejście trzeba przekopać
9 512 eatkey klucz znika po otwarciu nim drzwi
10 1024 nopassdoor na te drzwi nie działa czar pass door
11 2048 hidden przejście jest ukryte i można je znaleźć odbijając się od ścian
12 4096 passage przejście da się zamknąć za pomocą mpclosepassage
13 8192 portal używane wewnętrznie
16 65536 can_climb przejściem da się przejść pisząc climb kierunek, jeśli dodatkowo jest flaga auto, to samo climb
17 131072 can_enter jak wyżej, ale komenda enter
18 262144 can_leave jak wyżej, ale komenda leave
19 524288 auto da się przejść wpisując słowo kluczowe dla drzwi (lub climb, enterm leave jeśli w połączeniu z powyższymi 3 flagami)
21 2097152 searchable konieczne, by móc odkryć przejście z flagą hidden (?)
22 4194304 bashed używane wewnętrznie - jeśli drzwi istnieją, to są wyważone
23 8388608 bashproof jeśli drzwi istnieją, to są odporne na bash door
24 16777216 nomob moby nie przejdą przez to przejście
25 33554432 window da się zrobić scan, ale przejść nie, chyba że są to drzwi (flaga isdoor)
26 67108864 can_look można podejrzeć lokację w danym kierunku pisząc look kierunek
27 134217728 exit_vis przejście widoczne jest na exits
28 268435456 jammed używane wewnętrznie - zamek w drzwiach jest zacięty
29 536870912 night_hidden przejście jest ukryte w nocy

#ROOMS - typy PULL dla wyjść

 • 1 - vortex
 • 3 - vacuum
 • 4 - slip
 • 5 - ice
 • 6 - mysterious
 • 100 - current
 • 101 - wave
 • 102 - whirlpool
 • 103 - geyser
 • 200 - wind
 • 201 - storm
 • 202 - coldwind
 • 203 - breeze
 • 300 - landslide
 • 301 - sinkhole
 • 302 - quicksand
 • 303 - earthquake
 • 400 - lava
 • 401 - hotair

#ROOMS - typy affectów

Są częściowo zakodowane, ale nie działa na pewno np. zapisywanie poniższych flag.

2x wartość nazwa opis
0 1 enter
1 2 leave
2 4 onehit
3 8 instant
4 16 violence
5 32 mobile
6 64 trick
7 128 area

Powrót

Powrót 

Privacy policy

Style by Graveir :: Oprawa graficzna by Blackrain ::
PHP & MySQL by Aman & Graveir :: 2005 :: Keryn 2006-2007 :: Araadan 2007-2013