News
Pomoc
Zasady
Žwiat
Gracze
Klany
Teksty
» Logi
NieÂmiertelni


Autoryzacja:
Zmie˝ wygl▒d:
Zielona Wie┐a
Popups by overLIB!
The PHP Group
MySQL AB
Valid HTML 4.01!

NEWS

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15


2006-01-31 00:00:00

Wprowadzony zosta┬│ klanowy poziom emerycki (10), na kt├│rym korzy┬Âci z klanu zosta┬│y maksymalnie ograniczone, w zamian za to za takiego gracza klan nie p┬│aci podatku.
UWAGA: nie da si├¬ awansowa├Ž gracza przeniesionego na 10 clevel!

2006-01-31 00:00:00

Krainki: Osada, Thalos, Przeklête Bagno, Miasto Duchów sta³y siê krainami bezprawia (lawless).

2006-01-26 00:00:00

W najbli┬┐szym czasie planowane jest:
* przywr├│cenie krain lawless (osada, md, fiord, thalos) w terminie jednego
lub dw├│ch tygodni, tymczasowo bez quest├│w do nich
* rozpoczêcie naliczania podatków. Od przysz³ego tygodnia bêdzie dostêpne
przenoszenie klanowicz├│w na poziom emerycki, na kt├│rym korzy┬Âci z klanu
s┬▒ zminimalizowane, za to emeryci nie p┬│ac┬▒ podatku. Pierwszym miesi┬▒cem
opodatkowanym b├¬dzie luty, ale ┬┐eby da├Ž szanse wodzom na uprz┬▒tni├¬cie
klanu, liczba aktywnych klanowiczów bêdzie sprawdzana od po³owy lutego
* automatyczne czyszczenie nieu┬┐ywanych postaci (pocz┬▒tek lutego), jedynym
kryterium b├¬dzie brak aktywno┬Âci postaci przez ok. 4 miesi┬▒ce

2005-12-23 00:00:00

Z okazji ┬Âwi┬▒t ekipa administrator├│w Cygnusa sk┬│ada graczom serdeczne ┬┐yczenia:
- mniej lag├│w i pad├│w,
- szybszych i korzystnych zmian na mudzie,
- wiêcej ciekawych pomys³ów,
i zaprasza do wzi├¬cia udzia┬│u w ┬Âwi┬▒tecznym que┬Âcie.

2005-11-11 00:00:00

W zwi┬▒zku ze zmianami pk i npk, oraz aktywizacj┬▒ graczy na polu wojen klanowych, teraz przekazywane s┬▒ informacje o questach podobne do niegdy┬ przekazywanych graczom PK. Kana┬│ jest dodawany i odejmowany automatycznie, a informacje o questach s┬▒ przekazywane do wszystkich os├│b z klanu gracza rozpoczynaj┬▒cego quest, oraz wszystkich obecnych os├│b z klan├│w w stanie wojny z klanem gracza.

2005-10-28 00:00:00

Przychylaj┬▒c si├¬ do pr├│┬Âb wielu graczy i w zwi┬▒zku z planowanymi zmianami kodu walki, oddzielono dzi┬ ca┬│kowicie graczy PK od NPK. Gracze PK, kt├│rzy chc┬▒ bi├Ž si├¬ na starych zasadach, mog┬▒ to robi├Ž na specjalnie dla nich przygotowanej kopii cygnusa, pod adresem
cygnus.et.put.poznan.pl 4445
Tutaj bi├Ž si├¬ mo┬┐na w krainach lawless (kt├│rych liczba zostanie zwi├¬kszona) i na wojnach klanowych. Pkilling powr├│ci w zmienionej formie po zako├▒czeniu zmian walki. Wtedy te┬┐, je┬Âli gracz b├¬dzie sobie ┬┐yczy┬│, zostanie tu skopiowana z powrotem posta├Ž z muda PK (wyposa┬┐ona tak, jak by┬│a dzisiaj przy przenoszeniu), kille i QP zachowa z muda PK.

2005-09-09 00:00:00

Zosta┬│y uaktualnione i poprawione helpy dotycz┬▒ce klan├│w. Polecamy zacz┬▒├Ž od help klany.

2005-09-09 00:00:00

Zmiana w TOP - zamiast liczby godzin jest ca³kowita liczba qp dzielona przez liczbê godzin gry postaci.

2005-09-08 00:00:00

Zmieniona zosta┬│a cz├¬┬Â├Ž ZASAD gry. Polecamy zapozna├Ž si├¬ z nimi - na razie tylko w grze, pisz┬▒c HELP ZASADY.

2005-09-02 00:00:00

W Ofcolu otwarto dom gry, w kt├│rym mo┬┐na zagra├Ž w ruletk├¬, ko┬Âci, jednor├¬kiego bandyt├¬ lub kupi├Ž trzy rodzaje los├│w na loterii.1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

Powrˇt 

Privacy policy

Style by Graveir :: Oprawa graficzna by Blackrain ::
PHP & MySQL by Aman & Graveir :: 2005 :: Keryn 2006-2007 :: Araadan 2007-2013