News
Pomoc
Zasady
Žwiat
Gracze
Klany
Teksty
» Logi
NieÂmiertelni


Autoryzacja:
Zmie˝ wygl▒d:
Zielona Wie┐a
Popups by overLIB!
The PHP Group
MySQL AB
Valid HTML 4.01!

NEWS

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15


2006-05-23 00:00:00

Zmieniono spos├│b liczenia czasu na mudzie, zar├│wno p├│r dnia, jak i lat.

2006-04-29 00:00:00

Dodano: komend├¬ lastbeep, mo┬┐liwo┬Â├Ž kolorowania bio od pewnego poziomu szlacheckiego (patrz help), nowy typ obiektu clothing, nowe materia┬│y.
Dok³adne informacje dla krainkowców uka¿± siê na WWW muda i/lub stronie Luny w weekend. Obiekty na mudzie bêd± stopniowo aktualizowane.

2006-04-11 22:01:37

Nowa opcja w configu: +-all.

2006-03-20 00:00:00

Obni¿ono cenê nowego kana³u, podniesiono nagrody pieniê¿ne od questmastera. Config +notell nie dzia³a ju¿ na moby.

2006-03-16 00:00:00

Mo┬┐liwo┬Â├Ž sprawdzenia w banku historii konta klanowego.

2006-03-09 00:00:00

Mo┬┐liwo┬Â├Ž zdefiniowania czasu do opcji autoafk, mo┬┐liwo┬Â├Ž zdefiniowania poziomu klanowego, od kt├│rego widoczne s┬▒ helpy klanowe.

2006-03-08 00:00:00

Nowa opcja w configu: AUTOAFK, nowa komenda dla klan├│w: CHISTORY, parametr 'all' do komendy DISMISS.

2006-03-01 00:00:00

Przywr├│cono komend├¬ lastkill oraz naliczanie i wy┬Âwietlanie punkt├│w w score. Punkty licz┬▒ si├¬ i w krainach lawless i na wojnach klanowych, od 25 levelu. W score nie wy┬Âwietl┬▒ si├¬ pdeathy i pkille, kt├│re mia┬│y miejsce w czasie od oddzielenia pk do teraz, oraz zdobyte wcze┬Âniej na wojnach.
Undeady nekromant├│w mog┬▒ bra├Ž udzia┬│ w walkach graczy.

2006-02-28 00:00:00

Obni┬┐ono ceny rozbudowy klan├│w (help klan-rozwoj).
Dodano help tax oraz help make.

2006-02-13 00:00:00

Drobne zmiany w kodzie - fix paru bug├│w, parametr none do title i ranka, zmiana niekt├│rych informacji wy┬Âwietlanych przez whois. Config -private powoduje teraz wy┬Âwietlenie emaila postaci - prosz├¬ sprawdzi├Ž swoje ustawienia.
Dla krainkowc├│w: dodano nowe sektory: treetop, bridge (nie mo┬┐na tam kopa├Ž), cave, garden.



1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

Powrˇt



 

Privacy policy

Style by Graveir :: Oprawa graficzna by Blackrain ::
PHP & MySQL by Aman & Graveir :: 2005 :: Keryn 2006-2007 :: Araadan 2007-2013