News
Pomoc
Zasady
Žwiat
Gracze
Klany
Teksty
» Logi
NieÂmiertelni


Autoryzacja:
Zmie˝ wygl▒d:
Zielona Wie┐a
Popups by overLIB!
The PHP Group
MySQL AB
Valid HTML 4.01!

NEWS

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15


2007-01-29 00:00:00

Kolejna edycja turnieju "£owcy i ofiary". Turniej potrwa do 15.03.2007 r.

2007-01-25 00:00:00

Wprowadzono obni┬┐ki cen. Szczeg├│┬│y w help klan-cennik lub help lokacje-cennik oraz help klan-przedmioty.

2006-12-06 00:00:00

Wprowadzono og├│lnomudowy turniej. Jego zasady opisane s┬▒ w HELP TURNIEJ, komenda i jej opcje w HELP TOURNAMENT. Obecna edycja turnieju jest jeszcze testowa - mo┬┐na zg┬│asza├Ž wszelkie uwagi i pomys┬│y na usprawnienia. Turniej potrwa do 5.01.2007.

2006-10-30 00:00:00

Aby unikn┬▒├Ž nieporozumie├▒, jakie pojawi┬│y si├¬ na temat konstytucji, wyja┬Âniamy, ┬┐e klany, kt├│re nie posiadaj┬▒ swojej ustawy zasadniczej, s┬▒ traktowane wed┬│ug rozeznania administrator├│w opiekuj┬▒cych si├¬ klanami.

2006-10-23 00:00:00

Na pro┬Âb├¬ cz├¬┬Âci graczy zmieniono ZASADY_2, dodaj┬▒c punkt: Sprowadzanie w jakikolwiek spos├│b graczy b├¬d┬▒cych bez ┬│┬▒cza do krain lawless jest niedozwolone i b├¬dzie karane na wniosek ewentualnych pokrzywdzonych.

2006-10-09 10:00:00

Z powodu awarii serwera mud powraca do stanu z dnia 08.10.06 godz 6:00.

2006-09-09 00:00:00

Wprowadzono questy kilkuetapowe, ka┬┐dy gracz ma szanse zamiast jednego questa zrobi├Ž kilka wi├¬cej. Zwi├¬ksza to r├│wnie┬┐ liczb├¬ przyznawanych qp, monet i praktyk.

2006-06-28 00:00:00

Zmiana systemu monetarnego. Wprowadzone zosta┬│y nowe nomina┬│y monet: denary (100 miedziak├│w) i dukaty (100 denar├│w), jednocze┬Ânie przeprowadzono denominacj├¬, czyli obci├¬cie dw├│ch zer ze wszystkich cen, kont, mob├│w itp.
Tak wiêc obecny miedziak (lub grosz) = 100 starych miedziaków, dukat = stary milion. Pozosta³e informacje znajduj± siê w helpach BANK, GOLD, PROMPT.
W razie znalezienia nie┬Âcis┬│o┬Âci lub starych cen polecamy komend├¬ BUG oraz maile do immo.
Pieni┬▒dze r├│wnie┬┐ maj┬▒ swoj┬▒ wag├¬. By nie zosta├Ž przeci┬▒┬┐onym, nale┬┐y regularnie odwiedza├Ž bankiera.

2006-06-06 00:00:00

Zmiana remove all - wystarczy raz wykona├Ž polecenie by wszystko zdj┬▒├Ž.

2006-06-02 00:00:00

Poprawiono dzia┬│anie poison weapon oraz conf all (obejmuje r├│wnie┬┐ repair, pokazuje gdy zosta┬│a za┬│o┬┐ona/zdj├¬ta/itp. cz├¬┬Â├Ž rzeczy), usuni├¬to bugi z wear all.1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

Powrˇt 

Privacy policy

Style by Graveir :: Oprawa graficzna by Blackrain ::
PHP & MySQL by Aman & Graveir :: 2005 :: Keryn 2006-2007 :: Araadan 2007-2013